DATK CHOCOLATE COMPOUND

CHO-DV
Name VANHOUTEN DARK CHOCOLATE COMPOUND (1KG)
Product Info
Price MMK 11,000.00 0%
MMK 11,000.00

မှတ်ချက်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးအားတစ်မျိုးချင်းရောင်းသည်။ ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံများသည်ဉပမာအနေဖြင့်သာပြထားခြင်းဖြစ်သည်။